Badanie miednicy – cz.2

Pomiary kąta szyjkowo-trzonowego przeprowadza się na radiogramach stawów biodrowych, wykonanych w projekcji A-P.

U osobnika dorosłego, w warunkach prawidłowych, szyjka kości udowej odchyla się od czołowej płaszczyzny ciała ku przodowi o kąt około 12° Kąt ten nosi nazwę kąta przodoskręcenia szyjki kości udowej /antetorsio/. Nieprawidłowe wartości kąta szyjkowo trzonowego i kąta antetorsji, zaburzają fizjologiczną zborność stawu biodrowego, co wpływa niekorzystnie na mechanikę stawu biodrowego, stając się z czasem przyczyną poważnych dysfunkcji biodra. Kąt przodoskręcenia szyjki ocenia się różnymi metodami, które uwzględnione zostały w rozdziale omawiającym problematykę wrodzonych niedorozwojów i zwichnięć stawu biodrowego.

Wśród wrodzonych nieprawidłowości rozwojowych stawu biodrowego szczególne znaczenie kliniczne ma wrodzone zwichnięcie biodra /luxatio coxae congenita/. W celu wykrycia tej wady u dzieci przeprowadza się szczegółowe badania obu stawów biodrowych zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. W badaniu uwzględnić należy następujące elementy: a/ pomiary zakresu ruchów czynnych i biernych obu stawów biodrowych, b/ocenę funkcji mięśni stabilizujących miednicę /objaw Trendelenburga/, cl pomiary długości kończyn dolnych, d/wykreślenie odpowiednich linii pomocniczych, pozwalających pośrednio na ocenę stosunków anatomicznych zachodzących w stawach biodrowych, e/ radiologiczną ocenę stawów biodrowych.

Badając stawy biodrowe noworodka zwrócić należy uwagę na obecność takich objawów, jak: asymetria fałdów udowych, ograniczenie abdukcji uda, objaw pompowania oraz objaw przeskakiwania, zwany także objawem Ortolaniego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *