Badanie kończyn górnych – cz.3

W obrębie ręki występować mogą różnego rodzaju wady i zniekształcenia, które nie tylko zmieniają naturalny, estetyczny wygląd ręki, ale powodują również bardzo znaczne zaburzenia fizjologicznych funkcji tego narządu.

Wśród wielu wrodzonych zniekształceń ręki wyróżnić można mi.in. takie wady jak: wrodzony rozszczep ręki, wrodzony zrost palców /syndaktylia/, zaburzenia wielkości i proporcji palców /megadaktylia/ – palce duże, brachydaktylia – palce krótkie /palce nadliczbowe/ polydaktylia, nadliczbowe paliczki palców /polyphalangia/, wrodzony przykurcz zgięciowy palca /kamptodaktylia/, zagięcie boczne długiej osi palca w płaszczyźnie równoległej do dłoni /klinodaktylia/.

Fizjologiczna sprawność ręki jest uwarunkowana wieloma czynnikami anatomicznymi, w tym rn.in. prawidłową budową wszystkich elementów kostno-stawowych ręki, prawidłowym stanem jej mięśni, naczyń krwionośnych, skóry i nerwów. Badając stan ortopedyczny ręki, należy uwzględnić wszystkie wyżej wymienione elementy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *