Badanie kończyn górnych – cz.1

Przystępując do badania kończyn górnych należy pamiętać o konieczności wykonania pomiarów ich długości i obwodów oraz dokładnego zbadania zakresu ruchów czynnych i biernych we wszystkich połączeniach stawowych. Określić trzeba również charakter ewentualnych zniekształceń kończyn, dokonać pomiarów siły mięśniowej metodą testowania oraz ocenić funkcję motoryczną i czuciową nerwu pośrodkowego, łokciowego i promieniowego. Zbadać należy także tętno na tętnicy pachowej i promieniowej oraz ocenić stan ukrwienia obwodowych części kończyn. Długość względną całej kończyny górnej mierzymy od wyrostka barkowego łopatki /acromion/do opuszki trzeciego palca, a długość bezwzględną – od guzka większego kości ramiennej /tuberculum major/ do opuszki tego palca.

Jako długość bezwzględną ramienia przyjmuje się odległość, zmierzoną pomiędzy guzkiem większym kości ramiennej a nadkłykciem bocznym tej kości. Długość bezwzględna przedramienia odpowiada odległości zmierzonej pomiędzy wyrostkiem łokciowym /olecranon/ a wyrostkiem rylcowatym kości łokciowej /processus styloideus ulnae/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *