Badanie kliniczne (przedmiotowe)

Badanie kliniczne chorego, u którego podejrzewany jest złośliwy guz, musi być przeprowadzone bardzo szczegółowo, bowiem od tego zależą wszystkie następne działania diagnostyczne i terapeutyczne. Należy pamiętać o tym, że objawy kliniczne w guzach kostnych występują na ogół dość późno, i wielokrotnie mogą być łudząco podobne do innych jednostek chorobowych /np. ostrego zapalenia kości, gruźlicy kostnej, zapalenia stawów itp./, co może stanowić tragiczne źródło pomyłek. Guz, bądź powiększenie obwodu kończyny, ograniczenie jej czynności albo złamanie patologiczne, świadczą o znacznym zaawansowaniu procesu nowotworowego. Jednym z najwcześniejszych objawów mięsaka jest ból, ściśle umiejscowiony w tym odcinku kości, w którym rozwinął się naciek nowotworu /infiltratio, invasio localis/. Guzy kostne, dostępne obmacywaniu, mają na ogół twardą konsystencję, są nieprzesuwalne wobec podłoża /dobrze związane z kością, czasami bardzo bolesne. Niektóre z nich /szczególnie bardzo złośliwe/ pokryte są siatką naczyń krwionośnych i mogą wykazywać tętnienie. Jedną z największych trudności, wyłaniającą się w trakcie badania klinicznego, jest ustalenie topografii oraz strefy proliferacji nacieku nowotworowego.

Dlatego też, celem prawidłowego ustalenia rozpoznania w przypadkach złośliwych nowotworów kostnych, wymagana jest ścisła współpraca klinicysty, radiologa i anatomopatologa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *