Badanie klatki piersiowej i kręgosłupa – cz.1

Okolice te są często siedzibą różnych nieprawidłowości, zmian chorobowych oraz zniekształceń – nabytych i wrodzonych.

Przy badaniu klatki piersiowej /oglądanie, obmacywanie, pomiary/, zwracamy uwagę na jej kształt i wysklepienie, symetrię, rozszerzalność oddechową, kontury łuków żebrowych, budowę i położenie mostka oraz trójkąty tułowiowo-ramienne.

Zniekształcenie klatki piersiowej, przy równoczesnej obecności charakterystycznych zgrubień w obrębie żeber /różaniec krzywiczy/, świadczyć może o krzywiczym podłożu tych zmian.

W obrębie klatki piersiowej spotykamy się niekiedy z takimi zniekształceniami jak klatka lejkowata /pectus infundibiuliforme/ i klatka piersiowa kurza /pectus carinatum/. Klatka piersiowa ulec może bardzo dużym zniekształceniom w przebiegu procesu skoliozogenezy.

Wśród odchyleń dotyczących części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa na szczególną uwagę zasługują zmiany odchylenia w zakresie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. W warunkach fizjologicznych mamy do czynienia z kyfozą w odcinku piersiowym oraz z lordozą w lędźwiowej części kręgosłupa. W przebiegu niektórych schorzeń, dotyczących piersiowej części kręgosłupa może dojść do znacznego pogłębienia kyfozy piersiowej i powstania pleców okrągłych /dorsom rotundum/ lub jej ostrego zagięcia dającego charakterystyczny obraz garbu kręgowego /gibbus vertebralis/. Plecy okrągłe mogą być jednym z objawów klinicznych choroby Scheuermanna. Występuje ona przede wszystkim u młodzieży odznaczającej się wysokim wzrostem. Natomiast garb umiejscowiony w odcinku piersiowym kręgosłupa jest zwykle jednym z ważniejszych objawów gruźliczego zapalenia kręgosłupa /morbus Potti/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *