Badania pomocnicze

W uzupełnieniu badania ortopedycznego – ogólnego i szczegółowego wykorzystujemy często, odpowiednio do istniejących wskazań różne metody pomocnicze. Należą do nich m.in.: scyntygrafia układu kostno-stawowego z użyciem radioaktywnego technetu, tomografia komputerowa, radikulografia, arteriografia, wenografia, artroskopia lub artrografia z użyciem pojedynczego względnie podwójnego kontrastu, ultrasonografia, rezonans magnetyczny.

Najczęściej wykonywanym badaniem, które stanowi niezbędne uzupełnienie badania ortopedycznego, jest badanie radiologiczne. Badanie to w wielu przypadkach ma decydujące znaczenie zarówno w diagnostyce schorzeń kostno-stawowych, jak i urazowych uszkodzeń układu kostno-stawowego. Dzięki badaniu radiologicznemu możemy ocenić charakter i rozległość patologicznych zmian kostnych, prześledzić dynamikę procesu chorobowego zachodzącego w tkance kostnej, ocenić przebieg gojenia złamań lub przebudowy przeszczepów kostnych użytych w czasie operacji, wykryć obecność przerzutów nowotworowych względnie stwierdzić istnienie w różnych częściach układu kostno-stawowego nawet dyskretnych nieprawidłowości wrodzonych i nabytych.

W przypadkach diagnostycznie wątpliwych, np. w nowotworach kości lub zmianach guzopodobnych, korzysta się często z histopatologicznych badań wycinków tkankowych, pobranych z ogniska chorobowego.

W zmianach zapalnych kości i stawów ważne znaczenie rozpoznawcze i terapeutyczne mają badania bakteriologiczne i laboratoryjne.

W celach diagnostycznych posługujemy się też często badaniami krwi na zawartość wapnia, fosforu, białka, cukru, kwasu moczowego, fosfatazy i innych składników. Duże znaczenie diagnostyczno-terapeutyczne mają także odczyny Waalera-Rosego, lateksowy, tuberkulinowy i Wassermanna.

Badanie ortopedyczne – ogólne i szczegółowe, uzupełnione wywiadem, badaniem ogólnolekarskim oraz badaniami pomocniczymi stanowi podstawę do przeprowadzenia wszechstronnej diagnostyki różniczkowej, ustalenia ostatecznego rozpoznania i zaprogramowania odpowiedniego leczenia specjalistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *