Badania laboratoryjne

Badania te mają znaczenie pomocnicze, należy je interpretować bardzo indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich uzyskanych danych klinicznych. Diagnostyka laboratoryjna opiera się głównie na szczegółowej analizie krwi oraz moczu. Znaczenie diagnostyczne mają białka w osoczu krwi, poziom fosfataz, leukocytoza, OB i wtórne niedokrwistości. Istotne znaczenie ma także badanie poziomu wydalanej z moczem hydroksyproliny. Wynika to z faktu niszczenia kolagenu kostnego przez naciek nowotworowy.

Badania poziomu składników nieorganicznych: wapnia, fosforu, potasu, sodu itp. w krwi i moczu, powinny być przeprowadzone w przypadkach wszystkich nowotworów kostnych, jako uzupełnienie badań podstawowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *